Cú sốc mới của du lịch nội địa

Cú sốc mới của du lịch nội địa

Du lịch 14:49

Nhiều công ty lữ hành nói việc liên tục nhận yêu cầu hủy chuyến, hoàn tiền do diễn biến phức tạp của dịch bệnh khiến họ lỗ nặng.