• AIA Việt Nam ra mắt sản phẩm “Bước đến tương lai”

  AIA Việt Nam ra mắt sản phẩm “Bước đến tương lai”

  “Bước đến tương lai” là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp đầu tư, được thiết kế nhằm giúp khách hàng quản lý hiệu quả và linh hoạt tài chính cá nhân, đồng thời bảo vệ trước các rủi ro về sức khoẻ.

  4/16/2021 9:57:13 AM

 • Dù ngã bệnh, nhưng không là gánh nặng gia đình

  Dù ngã bệnh, nhưng không là gánh nặng gia đình

  Với sản phẩm Bảo hiểm“Chăm Sóc Sức Khỏe 2.0” từ AIA Việt Nam, bệnh nhân ung thư sẽ được hưởng thêm 100% số tiền bảo hiểm mỗi năm cho việc điều trị ung thư trong suốt 2 năm, giảm bớt gánh nặng kinh tế khi điều trị bệnh.

  11/26/2020 4:49:57 PM