• 789.vn cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho các trường tổ chức kiểm tra đánh giá trực tuyến

    789.vn cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho các trường tổ chức kiểm tra đánh giá trực tuyến

    Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Thông tư được xem là hành lang pháp lý để các cơ sở giáo dục đưa dạy học trực tuyến trở thành một phương thức giáo dục chính thức, thậm chí trong nhiều trường hợp được phép thay thế phương thức dạy học trực tiếp.

    4/27/2021 7:30:00 PM