Bạn đã check-in 5 địa điểm chụp ảnh Tết đúng chuẩn này chưa!

Bạn đã check-in 5 địa điểm chụp ảnh Tết đúng chuẩn này chưa!

Du lịch 03:01

Cứ mỗi năm đến gần Tết Nguyên đán là nhiều người lại tìm những điểm chụp ảnh đẹp để có bộ ảnh ‘để đời’ ngập sắc xuân.