• Prudential ra mắt sản phẩm giáo dục “PRU-Hành Trang Trưởng Thành”

    Prudential ra mắt sản phẩm giáo dục “PRU-Hành Trang Trưởng Thành”

    Ngày 8-1-2021, Prudential Việt Nam chính thức giới thiệu sản phẩm bảo hiểm giáo dục "PRU–Hành Trang Trưởng Thành" – một giải pháp tài chính khác biệt trên thị trường khi không chỉ giúp bố mẹ xây dựng Quỹ học vấn đảm bảo cho con yêu một tương lai tươi sáng mà còn là Quỹ tài chính linh hoạt để đồng hành cùng con trong những cột mốc quan trọng suốt cuộc đời.

    1/8/2021 4:13:39 PM