• Ngoài viagra, còn gì khác?

    Ngoài viagra, còn gì khác?

    Theo Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), có khoảng 300 loại thực phẩm chức năng được tiếp thị có thể tăng cường chức năng tình dục nhưng chứa các thành phần không được tiết lộ có thể gây hại cho bệnh nhân

    12/11/2016 7:04:13 PM