• Cay đắng mùa vải

    Cay đắng mùa vải

    Vải thiều được mùa chín đỏ cây mà không thấy bóng dáng thương lái, nhiều nông dân sốt ruột ùn ùn chở vải thiều đến tận điểm thu mua. Kẻ bán nhiều hơn người mua khiến giá vải giảm mạnh

    6/18/2014 11:56:00 PM