CIC Group: Sôi nổi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập

CIC Group: Sôi nổi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập

Nhịp sống 15:51

Được thành lập năm 1992, tiền thân là Công ty Khảo sát thiết kế - một doanh nghiệp nhà nước; đến năm 2022, hệ sinh thái của CIC Group đã có 11 công ty thành viên và 1 công ty liên kết hoạt động trên các lĩnh vực: xây dựng, bất động sản, thương mại dịch vụ, đầu tư tài chính và giáo dục.