• Phú Quốc, Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng... có tên trong Travelers' Choice Awards 2020

    Phú Quốc, Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng... có tên trong Travelers' Choice Awards 2020

    5 điểm du lịch của Việt Nam đã đạt giải thưởng Travelers’ Choice Awards 2020 (Giải thưởng thường niên do du khách bình chọn) của chuyên trang đánh giá du lịch và đặt phòng trực tuyến nổi tiếng thế giới TripAdvisor (Mỹ). Các dữ liệu được thu thập để đánh giá là năm 2019, trước thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19.

    8/7/2020 5:48:17 PM