• Bà Trần Anh Đào phụ trách Ban điều hành HoSE

    Bà Trần Anh Đào phụ trách Ban điều hành HoSE

    (NLĐO)- Từ ngày 20-5, ông Lê Hải Trà đã bị cách chức Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) do có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác. Cùng ngày, bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc HoSE, được bổ nhiệm phụ trách Ban điều hành HoSE.

    5/21/2022 7:36:00 AM