• Quản lý chất thải đúng cách để bảo vệ nguồn nước

    Quản lý chất thải đúng cách để bảo vệ nguồn nước

    HEINEKEN Việt Nam vừa phối hợp với UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA) tổ chức lễ bàn giao các dự án bảo tồn nguồn nước tại các xã Hồ Thầu và Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

    12/10/2020 3:08:52 PM