• Nhân viên ngân hàng ngóng thưởng cao Tết Kỷ Hợi

    Nhân viên ngân hàng ngóng thưởng cao Tết Kỷ Hợi

    "Tuy hiện chưa có con số cụ thể, song ước tính lợi nhuận cả năm 2018 của ngân hàng đã vượt chỉ tiêu hơn 6.000 tỉ đồng. Do đó, nhiều khả năng mức thưởng Tết Kỷ Hợi 2019 sẽ cao hơn so với những năm trước đó", chị Nhung hồ hởi.

    1/5/2019 3:02:20 PM