Các nước hàng xóm Đông Nam Á đánh thuế tài sản ra sao?

Các nước hàng xóm Đông Nam Á đánh thuế tài sản ra sao?

VnMoney 10:04

Đề xuất về thuế nhà mới đây của Bộ Tài chính có nhiều quan điểm trái chiều. Cùng dạo một vòng xem các nước láng giềng đang thực hiện đánh thuế này ra sao?