• Miễn phí đổi thẻ từ sang thẻ chip

    Miễn phí đổi thẻ từ sang thẻ chip

    Từ nay đến hết ngày 31-12, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thực hiện chuyển đổi miễn phí các loại thẻ thanh toán quốc tế Sacombank Visa Debit và thẻ tín dụng quốc tế Sacombank MasterCard (gồm hạng Classic và Gold) có định dạng thẻ từ sang thẻ chip

    7/10/2016 7:35:37 PM