• Thua lỗ vì mở nhà hàng, quán ăn

    Thua lỗ vì mở nhà hàng, quán ăn

    Mở nhà hàng nếu chọn vị trí không phù hợp, định vị sai đối tượng khách hàng, khẩu vị xa lạ... sẽ nhanh chóng thất bại, thậm chí lỗ tiền tỉ chỉ trong thời gian ngắn.

    3/30/2014 6:14:18 PM