• Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc

    Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc

    (NLĐO)- Trong thông điệp gửi tới Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thực tại càng cam go, các nước càng cần đoàn kết, tăng cường chủ nghĩa đa phương với trung tâm là Liên Hiệp Quốc; nghiêm túc tuân thủ Hiến chương và luật pháp quốc tế, triệt để tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia.

    9/22/2020 9:39:00 AM