50% số thẻ ATM thực tế không hoạt động

50% số thẻ ATM thực tế không hoạt động

VnMoney 11:09

Đây chính là hệ quả của cuộc chạy đua phát triển thị phần thẻ ATM theo chiều rộng của các ngân hàng.