• Đoàn đại biểu Quốc hội khảo sát việc xử lý chất thải tại VWS

  Đoàn đại biểu Quốc hội khảo sát việc xử lý chất thải tại VWS

  Sáng 12-7-2022, Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đại diện Thường trực một số Ủy ban và Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương, đại diện các bộ, các sở TP HCM đã có chuyến khảo sát thực tế về việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước do Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) làm chủ đầu tư.

  7/12/2022 9:47:05 PM

 • Xả rác nhiều quá!: Áp dụng công nghệ xử lý rác tiên tiến

  Xả rác nhiều quá!: Áp dụng công nghệ xử lý rác tiên tiến

  Khẩn trương thu hút đầu tư lĩnh vực công nghệ về môi trường, phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn đồng bộ, tăng cường chuyển giao công nghệ...

  5/31/2022 7:58:00 AM