• Bên cội mai rừng

    Bên cội mai rừng

    1. Quê tôi Đức Linh, thượng nguồn dòng La Ngà kiêu hãnh vươn mình qua các dãy núi. Từng nhánh suối đổ về sông thăm thẳm dưới tán rừng.

    2/12/2018 10:00:00 AM