Đừng trách iPhone ngày càng đắt!

Đừng trách iPhone ngày càng đắt!

Thị trường 08:45

Người dùng luôn đòi hỏi một chiếc smartphone đột phá, nhưng không muốn bỏ ra số tiền nhiều hơn năm trước. Điều này liệu có công bằng?