• Đồng hành, sẻ chia

    Đồng hành, sẻ chia

    Xem doanh nghiệp như ngôi nhà thứ hai, người lao động cùng chủ doanh nghiệp luôn vun đắp để ngôi nhà ngày càng bền vững và phát triển

    5/29/2014 9:52:00 PM