Doanh nghiệp
19/03/2024 07:44

SAWACO chú trọng triển khai các dự án trọng điểm

SAWACO luôn chú trọng triển khai các dự án trọng điểm, bảo đảm đấu thầu cạnh tranh, công bằng… cấp nước an toàn, liên tục cho người dân TP HCM

Là doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) được giao nhiệm vụ quản lý hệ thống cấp nước 21/22 quận, huyện trên địa bàn TP HCM. Vì vậy, thời gian qua, SAWACO luôn nỗ lực, tập trung để công tác đấu thầu, đầu tư các dự án trọng điểm đạt hiệu quả cao nhất nhằm bảo đảm 100% người dân thành phố được sử dụng nước sạch.

Nhiều dự án trọng điểm được triển khai

SAWACO hiện tăng tốc thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ SAWACO lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đối với công tác đấu thấu, SAWACO đã tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng 336/336 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ, 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ, đạt 100% số lượng gói thầu và 100% tổng giá trị gói thầu theo lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2023 quy định tại Thông tư số 08/2022.

Trong năm 2023, công tác đấu thầu tại SAWACO luôn được thực hiện nghiêm túc và tuân thủ theo các quy định pháp luật về đấu thầu. Các trình tự và thủ tục đều được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bảo đảm chặt chẽ, minh bạch. Điều này đã nâng cao hiệu quả cạnh tranh giữa các nhà thầu và mang lại nhiều kết quả đáng kể như: chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu bảo đảm chất lượng và tiến độ, tỉ lệ số lượng và giá trị gói thầu đấu thầu qua mạng ngày càng tăng giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, vai trò và năng lực của bên mời thầu được cải thiện có tác dụng tích cực trong việc đánh giá và lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định pháp luật về đấu thầu.

Trong quá trình thực hiện các dự án cấp nước trọng điểm, SAWACO cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, trở ngại. Trong đó có việc tư vấn thiết kế chưa lường trước hoặc cập nhật chưa hết, chưa chính xác các công trình ngầm trên tuyến. Các công trình ngầm thực tế ngoài hiện trường có sự khác biệt hoặc chưa đúng với số liệu cung cấp, dẫn đến việc xử lý giao cắt mất nhiều thời gian.

Bên cạnh đó là khó khăn trong quá trình xin phép đào đường, thỏa thuận hướng tuyến và chờ phối hợp thi công với các công trình hạ tầng khác. Việc thỏa thuận hướng tuyến còn chậm do phải lấy ý kiến của các đơn vị liên quan về hướng tuyến, một số đơn vị chậm (hoặc không trả lời) dẫn đến chậm bổ túc hoàn chỉnh hồ sơ. Một số dự án bị vướng mặt bằng chưa giải tỏa, đền bù hay mặt bằng bị chồng chéo giữa các đơn vị quản lý…

SAWACO bảo đảm cấp nước an toàn liên tục cho người dân TP HCM

SAWACO bảo đảm cấp nước an toàn liên tục cho người dân TP HCM

Nâng cao nguồn nhân lực

SAWACO đã có nhiều văn bản gửi tới các cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền để đề xuất, kiến nghị, phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trên. Trong đó, triệt để áp dụng Luật Đấu thầu và các quy định hướng dẫn liên quan đấu thầu của nhà nước, phổ biến cho các đơn vị áp dụng kịp thời; tiếp tục tổ chức các hội thảo, các lớp học về đấu thầu, nhằm nâng cao năng lực đội ngũ các bộ, nhân viên tham gia hoạt động đấu thầu của SAWACO; Tiếp tục thực hiện phân cấp cho các đơn vị tổ chức thực hiện một số công việc trong lĩnh vực đấu thầu đối với các dự án mua sắm hàng hóa, xây lắp sử dụng vốn của tổng công ty; đào tạo nâng cao nghiệp vụ của cán bộ thực hiện công tác đấu thầu, tiếp tục triển khai tổ chức khóa học về các nội dung trong Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23-6-2023; tiếp tục triển khai thực hiện theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8-1-2022 của Chính phủ, Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27-12-2017 và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 24-5-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu và bảo đảm tỉ lệ đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình; tiếp tục chuẩn hóa và hoàn thiện các biểu mẫu hồ sơ, các tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu… nhằm đẩy nhanh công tác lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ.

Dù khó khăn, thách thức, Ban lãnh đạo SAWACO vẫn quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể CB-CNV tăng tốc thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh.

Công tác đầu tư, phát triển hệ thống cấp nước được SAWACO đẩy nhanh thực hiện

Công tác đầu tư, phát triển hệ thống cấp nước được SAWACO đẩy nhanh thực hiện

Bảo đảm cấp nước liên tục, an toàn

Hiện nay, tổng công suất thiết kế các nhà máy nước thuộc SAWACO là 2,4 triệu m3/ngày đêm, tỉ lệ nước thất thoát, thất thu bình quân năm 2023 đạt 13,05%, giảm 4,85% so với kế hoạch năm 2023 và giảm 5,19% so với bình quân năm 2022.

Tổng số đấu nối khách hàng đạt 1,6 triệu đấu nối, cung cấp nước sạch cho 100% hộ dân sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố. Hiện tổng chiều dài mạng lưới truyền tải và phân phối nước sạch của SAWACO tính tới năm 2023 là gần 11.000 km. Năm 2023, tổng sản lượng nước sản xuất đạt 693.388.906 m3.

Kế thừa những thành công đó, năm 2024 SAWACO đặt ra các nhiệm vụ, yêu cầu trọng tâm đối với ngành cấp nước TP HCM, trong đó đặc biệt chú trọng bảo đảm hoạt động cung cấp nước liên tục, an toàn cho người dân, duy trì tỉ lệ 100% hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch. Bên cạnh đó, SAWACO tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Phát triển hệ thống cấp nước TP HCM giai đoạn 2020 - 2050 và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm thành phố giai đoạn 2020 - 2030.

Đồng thời, ngành nước TP HCM đẩy mạnh thực hiện chương trình nâng cao chất lượng nước sạch - tiến tới cung cấp nước uống trực tiếp tại vòi tại những khu vực thí điểm trên hệ thống cấp nước của SAWACO giai đoạn 2021 - 2025…

Với vai trò là đơn vị cung cấp nước sạch an toàn cho hơn 10 triệu dân tại TP HCM, SAWACO không ngừng phấn đấu nỗ lực, tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch cấp nước theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp nhằm tiến đến mục tiêu xuyên suốt của ngành nước thành phố là bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục, đáp ứng đủ nhu cầu nước, tiến tới chất lượng nước uống trực tiếp tại vòi sau năm 2025.

Bảo đảm cạnh tranh, minh bạch trong hoạt động đấu thầu

Đối với công tác đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi phê duyệt được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; hồ sơ mời thầu do đơn vị quản lý dự án lập theo mẫu các thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Việc thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được thực hiện theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu được thực hiện theo điều 78 Luật Đấu thầu.

Sau đó, đơn vị quản lý dự án thuộc SAWACO thực hiện việc tổ chức lựa chọn nhà thầu theo nhiều hình thức đấu thầu khác nhau, luôn bảo đảm chặt chẽ đúng quy định và đăng tải thông báo mời thầu công khai, minh bạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.Mai Anh
từ khóa :

Viết bình luận

Sự tận tâm trong trách nhiệm xã hội của PVCFC với học sinh Phú Riềng

Sự tận tâm trong trách nhiệm xã hội của PVCFC với học sinh Phú Riềng

Hoạt động cộng đồng 17:25

Quý IV năm 2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tài trợ giải pháp lọc nước cho 11 điểm trường tại Phú Riềng, Bình Phước, giúp cải thiện điều kiện học tập và sức khỏe cho học sinh.

Lộ diện quán quân mùa đầu của Games show Học sinh chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

Lộ diện quán quân mùa đầu của Games show Học sinh chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

Nhịp sống 10:41

Vòng chung kết Games show Kilowatt? - Học sinh chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm diễn ra gay cấn giữa 3 đội thi đến từ các trường: THCS Nguyễn Du, Quận 1, THCS Nam Sài Gòn, Quận 7 và THCS Hiệp Phú, TP Thủ Đức.

MM Mega Market Việt Nam đồng hành cùng Operation Smile Việt Nam

MM Mega Market Việt Nam đồng hành cùng Operation Smile Việt Nam

Nhịp sống 10:36

Mới đây, MM Mega Market Việt Nam và một số đối tác đã cùng nhau chung tay mang đến 14 nụ cười cho các bệnh nhi trong chương trình phẫu thuật tái tạo nụ cười Operation Smile.

Techcombank công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024: Lợi nhuận trước thuế đạt 15,6 ngàn tỉ đồng

Techcombank công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024: Lợi nhuận trước thuế đạt 15,6 ngàn tỉ đồng

Ngân hàng 16:03

Ngày 22-7-2024, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, với kết quả ấn tượng ở những hạng mục kinh doanh cốt lõi, với tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế tiếp tục tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm.

Hội thảo quảng cáo tự nhiên: Các chiến lược và kinh nghiệm thực chiến cho performance marketing (*)

Hội thảo quảng cáo tự nhiên: Các chiến lược và kinh nghiệm thực chiến cho performance marketing (*)

Thị trường 16:02

Với chủ đề "Thực chiến chạy quảng cáo tự nhiên trong 3 tiếng" do MGID tổ chức - buổi workshop nhằm trang bị cho người tham gia những kinh nghiệm và kỹ năng thực tế từ các chuyên gia trong ngành để áp dụng hiệu quả các giải pháp quảng cáo dựa trên hiệu suất

Cách giúp tăng lợi thế kinh doanh trên thị trường thương mại điện tử Việt Nam

Cách giúp tăng lợi thế kinh doanh trên thị trường thương mại điện tử Việt Nam

Doanh nghiệp 16:00

Sự bùng nổ của thương mại điện tử đã thay đổi hoàn toàn cách thức mua sắm của người tiêu dùng. Điều này không chỉ đòi hỏi các chủ cửa hàng mà còn các doanh nghiệp vận chuyển phải tăng tốc để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Tác dụng của hợp chất fucoidan mix AG đối với sức khỏe bệnh nhân ung thư

Tác dụng của hợp chất fucoidan mix AG đối với sức khỏe bệnh nhân ung thư

Nhịp sống 10:38

Hợp chất fucoidan mix AG là sự kết hợp giữa hoạt chất fucoidan chiết xuất từ tảo nâu nước lạnh Mozuku, Mekabu và tinh chất sợi nấm Agaricus được biết đến với tác dụng hỗ trợ tăng miễn dịch, hỗ trợ giảm tác hại do hóa xạ trị trong quá trình điều trị ung thư.