Hơn 10.000 sản phẩm giảm giá mạnh tại Co.op Food

Hơn 10.000 sản phẩm giảm giá mạnh tại Co.op Food

Tiêu dùng 11:01

Từ nay đến 9-11-2022, đồng loạt hơn 600 cửa hàng thực phẩm Co.op Food và hàng trăm siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Smile, Finelife, Cheers… Saigon Co.op thực hiện chương trình tri ân khách hàng "4 Triệu tin yêu – Một lòng tri ân" với mức giảm giá từ 20% - 80% cho hơn 10.000 sản phẩm thiết yếu.