• Vì sao người dân hiểu lầm chuyện thu tiền sử dụng đất?

    Vì sao người dân hiểu lầm chuyện thu tiền sử dụng đất?

    Mấy ngày nay, nhiều người mua nhà chung cư và chính các chuyên gia, chủ đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản đều thắc mắc xung quanh Thông tư số 76/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 45 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

    7/23/2014 3:18:28 PM