Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh bảo vệ biển trời Tổ quốc

Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh bảo vệ biển trời Tổ quốc

Tiêu dùng 20:22

Ngay từ sáng sớm 30-4, trên boong tàu Trường Sa 561, đoàn công tác đã tiến hành lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên quần đảo Trường Sa.