Các chuỗi pizza, burger ở Việt Nam kinh doanh thế nào?

Các chuỗi pizza, burger ở Việt Nam kinh doanh thế nào?

Thị trường 19:17

Quy mô doanh thu khiêm tốn hơn các chuỗi gà rán nhưng tăng trưởng của những cửa hàng pizza đều ở ngưỡng hai con số.