• Đô thị tích hợp Waterpoint đang triển khai thế nào?

    Đô thị tích hợp Waterpoint đang triển khai thế nào?

    Về cuối năm, các doanh nghiệp bất động sản đang chạy đua với kế hoạch kinh doanh và đẩy mạnh tốc độ triển khai dự án bù lại thời gian giãn cách vừa qua. Thị trường cũng đang xuất hiện nhiều hơn những tín hiệu tăng trưởng khả quan.

    11/25/2021 8:48:09 AM