• Tỉ phú cá chình Đất Mũi

    Tỉ phú cá chình Đất Mũi

    Khi mới đưa con cá chình về vùng Đất Mũi Cà Mau của mình để nuôi, ông bị vợ phản đối, vì nhỡ có thất bại, lấy gì mà sống.

    8/21/2014 2:49:15 PM