• Amway Việt Nam nhận giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng”

    Amway Việt Nam nhận giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng”

    Amway Việt Nam vừa vinh dự lần thứ 8 nhận giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng”. Đây là giải thưởng thường niên do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam tổ chức từ năm 2013 với mục đích khuyến khích, tôn vinh các sản phẩm uy tín, chất lượng, hoạt động đúng pháp luật, nhằm giúp cho toàn xã hội “Hiểu đúng, làm đúng và dùng đúng” về thực phẩm chức năng.

    2/2/2021 5:17:12 PM