• Toàn cảnh sức khỏe Sacombank

    Toàn cảnh sức khỏe Sacombank

    Hết tháng 6, tỷ lệ nợ xấu tại Sacombank là 6,36% tổng dư nợ, nợ có khả năng mất vốn hơn 8.400 tỉ đồng. Lãi sau thuế ngân hàng đạt 422 tỉ đồng, tăng so với 89 tỉ của cả năm 2016.

    8/8/2017 3:41:04 PM