• “Còn chưa mở mắt thì làm ăn gì?”

    “Còn chưa mở mắt thì làm ăn gì?”

    Khi hai đứa gần nhau, em chưa kịp làm gì thì cô ấy đã nhăn mặt dòm em lom lom rồi bảo: “Còn chưa mở mắt thì làm ăn gì?”. Có khi nào thằng nhỏ của em vẫn chưa mở mắt như lời cô bạn em nói hay không?

    3/25/2014 9:30:00 AM