Agribank đồng hành cùng "Nhà ngân hàng tương lai" năm 2023

Agribank đồng hành cùng "Nhà ngân hàng tương lai" năm 2023

Doanh nghiệp 10:59

Ngày 23-5, Ngân hàng Nhà nước và Học viện Ngân hàng tổ chức chuỗi sự kiện "Nhà ngân hàng tương lai năm 2023" với mục tiêu định hướng và giáo dục kiến thức cho sinh viên, bồi dưỡng và xây dựng thế hệ nhân sự tương lai chất lượng cho lĩnh vực tài chính ngân hàng. Agribank đã tham gia và đồng hành cùng chuỗi hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa này.