• 'Vua ngân hàng' Sài Gòn xưa

    'Vua ngân hàng' Sài Gòn xưa

    Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, không học hành, bằng cấp, nhưng ông Nguyễn Tấn Đời đã tự thân vươn lên giàu có, nổi tiếng với các biệt danh vua ngân hàng, vua building những năm 1970.

    2/21/2016 6:53:32 PM