• Bò được nghỉ ngơi như ở khách sạn

    Bò được nghỉ ngơi như ở khách sạn

    Trang trại Vinamilk Organic Đà Lạt (Lâm Đồng) được tổ chức Control Union (Hà Lan) chứng nhận là Trang trại bò sữa Organic tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam trong tháng 10 vừa qua.

    12/26/2016 7:23:02 PM