• Gửi tiết kiệm trúng thẻ tiết kiệm có kỳ hạn tại CEP

    Gửi tiết kiệm trúng thẻ tiết kiệm có kỳ hạn tại CEP

    Từ ngày 1-7-2020 đến 30-9-2020, Tổ chức tài chính vi mô CEP triển khai chương trình khuyến mại Tiết kiệm vì cộng đồng – Trúng lộc may mắn năm 2020 dành cho khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại CEP với tổng giá trị giải thưởng 135 triệu đồng.

    9/4/2020 9:37:38 AM