• Nghệ thuật thư họa Lê Vũ

    Nghệ thuật thư họa Lê Vũ

    (NLĐO)- Nhìn vào các bức thư họa của Lê Vũ, người ta có thể nhận ra một danh nhân; nhưng điều đặc biệt là bức chân dung được biến hóa, sắp xếp từ chính tên chữ mà thành.

    1/30/2022 2:07:56 PM