• Hốt bạc với siêu thị mini

    Hốt bạc với siêu thị mini

    Siêu thị mini – loại hình kinh doanh dựa trên mặt bằng bán lẻ diện tích vừa phải (từ 100-150m2), nhà đầu tư chỉ cần khéo chọn vị trí địa lý và am hiểu luật, hoàn toàn không lo thua lỗ.

    4/17/2014 10:14:31 AM