• Lao đao theo doanh nghiệp

    Lao đao theo doanh nghiệp

    Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) vừa gửi văn bản đến Bộ Công Thương, kiến nghị có biện pháp đối với tình trạng nhập khẩu đường ồ ạt trong thời gian qua, nhằm cứu ngành sản xuất đường trong nước.

    10/22/2020 7:53:00 AM