• 4 điều cấm kỵ khi giải rượu

    4 điều cấm kỵ khi giải rượu

    Nước chanh không có tác dụng giải rượu vì nó là axit. Khi đó, nước chanh dễ làm tổn thương dạ dày bởi các quý ông uống rượu ít khi ăn cơm hay các chất tinh bột.

    1/30/2017 7:59:15 AM