• Manulife Việt Nam ra mắt sản phẩm ‘Max - Sống Khỏe’

    Manulife Việt Nam ra mắt sản phẩm ‘Max - Sống Khỏe’

    Manulife Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hạn mức cao mới trên trang thương mại điện tử của công ty, mang đến cho các khách hàng cơ hội dễ dàng để mua được các giải pháp bảo vệ với chi phí hợp lý chỉ bằng một nút chạm.

    6/21/2021 2:09:41 PM