• Vinamotor K6 ra mắt khách hàng miền Nam

    Vinamotor K6 ra mắt khách hàng miền Nam

    Tổng Công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam - CTCP (Vinamotor) đã đưa sản phẩm mới Vinamotor K6 với những công nghệ mới, thiết kế mới và khả năng vận hành tiên tiến đến giới thiệu trực tiếp với khách hàng miền Nam.

    11/28/2019 11:34:00 AM