Phượt "đánh đu" mạng sống

Phượt "đánh đu" mạng sống

Đi lại, lưu trú 02:15

Những ngày gần đây, nhiều người đã lên tiếng phản đối vì những hành động mạo hiểm, coi thường mạng sống của một số bạn trẻ khi leo núi Đá Chồng.