15/08/2022 04:55

Tự giác nỗ lực vươn lên, cùng nhìn về một hướng

Vai trò, trách nhiệm của mỗi công dân trong phong trào thi đua yêu nước đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi người mới mong đạt được mục tiêu đề ra của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nếu không, những khó khăn, thách thức sẽ là lực cản đáng kể, có khi vô hiệu hóa những cố gắng bình thường của mỗi người.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, sự cố gắng để vượt qua những khó khăn sẽ giúp đánh giá được khả năng chịu đựng, tinh thần trách nhiệm chính trị của mỗi người. Đây cũng là thước đo về sự hy sinh, cống hiến của mỗi người vì sự nghiệp chung, trực tiếp là sự đóng góp của họ trong việc tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị, cơ quan vững mạnh toàn diện theo các tiêu chí do cấp trên đặt ra. Đó là những biểu hiện sinh động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức khi vượt qua chính mình.

Tự giác nỗ lực vươn lên, cùng nhìn về một hướng - Ảnh 1.

Một cuộc họp gần đây của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét xử lý cán bộ vi phạm.Ảnh: UBKTTW.VN

Đặc biệt, đối với cán bộ là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu ở các địa phương, cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội thì việc đối mặt những khó khăn, thách thức trong quá trình tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị do mình đảm nhiệm càng phải thể hiện tính tiên phong, gương mẫu vượt qua để khẳng định chỗ đứng của mình.

Cán bộ chủ chốt là người đứng đầu trong các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo địa phương, nếu không vượt qua được những trở ngại, lực cản khách quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì khó có thể trở thành tấm gương cho cán bộ dưới quyền và quần chúng noi theo.

Trong số các cán bộ bị xử lý kỷ luật 10 năm qua - do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực công bố cuối tháng 6-2022 - rất nhiều người đã không vượt qua chính mình bởi những cám dỗ, không nỗ lực rèn luyện để đạt được sự liêm và chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tháng 10-1947, trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Mọi công việc của Đảng luôn luôn phải đứng về phía quần chúng. Phải đem tinh thần yêu nước và cần, kiệm, liêm, chính mà dạy bảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mỗi công việc của Đảng phải giữ nguyên tắc và phải liên hợp chặt chẽ với dân chúng".

Thực tiễn cho thấy trước những khó khăn, thách thức, cám dỗ, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác nỗ lực vươn lên, đoàn kết để cùng nhìn về một hướng, vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh.


Mai Lịch (TP Đà Nẵng)

Tin liên quan

Viết bình luận

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật xin từ chức
26/9/2022 548 1k
Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ nếu cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút không tự nguyện xin từ chức thì sẽ bị xem xét miễn nhiệm
Trước hết, mình phải làm gương
26/9/2022 548 1k
Câu "đảng viên đi trước, làng nước theo sau" đã xuất hiện khá lâu trong các hoạt động cách mạng ở nước ta.
Nâng cao hiệu quả giám sát quyền lực nhà nước
19/9/2022 548 1k
Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước bền vững đã được Đảng ta đề ra từ Đại hội XI và tiếp tục được xác định tại Đại hội XIII. Đây là khâu đột phá trọng tâm, ưu tiên hàng đầu cho cả giai đoạn 2021-2030.
Nỗ lực học tập để hoàn thiện mình
19/9/2022 548 1k
Là đảng viên có hơn 40 năm tuổi Đảng, ông Trịnh Đức Chinh quan niệm học là để trưởng thành, hòa nhập cuộc sống văn minh và để có khả năng thích ứng với những tiến bộ khoa học
Phòng chống tiêu cực: Lưu ý 3 nhóm hành vi

Phòng chống tiêu cực: Lưu ý 3 nhóm hành vi

Hướng dẫn số 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhấn mạnh trọng tâm chỉ đạo của công tác phòng chống tiêu cực là phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo...