01/08/2022 09:02

Giữ trọn lời thề

Giây phút nghiêm trang đứng trước cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện nghi thức tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng thật là vô cùng thiêng liêng, hết sức xúc động.

Đó là giây phút mà những người vinh dự được Đảng kết nạp vào đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân thật không thể nào quên, nó trở thành dấu ấn chính trị không thể nào quên trong quãng đời hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì sự phồn vinh của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Niềm tự hào lớn lao này chỉ có ở những người cộng sản chân chính, chỉ biết suốt đời theo đuổi mục tiêu, lý tưởng mà Đảng đã không ngừng chăm lo, giáo dục, rèn luyện họ.

Đại đa số đảng viên của Đảng ta lần lượt qua các thế hệ từ khi thành lập Đảng cho đến nay đã tỏ rõ khí phách ngoan cường của người đảng viên cộng sản, dù gian lao khổ hạnh thế nào cũng không sờn lòng, luôn tuyệt đối trung thành theo lý tưởng của Đảng, lấy mục tiêu phấn đấu của Đảng làm chân lý sống. Qua đó, cho thấy đội ngũ đảng viên trung kiên của Đảng ta chính là lực lượng chiến đấu ưu tú của Đảng, không một kẻ thù nào có thể ngăn cản bước tiến của họ. Qua mấy cuộc kháng chiến cứu nước và vệ quốc của dân tộc đã chứng minh rằng hoạt động của đội ngũ đảng viên ở bất kỳ hoàn cảnh nào, giai đoạn nào của lịch sử cũng nhận được sự ủng hộ hết lòng, giúp đỡ vô giá của quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào sự thật thì vẫn có một số đảng viên sa sút ý chiến chiến đấu, không chịu rèn luyện qua thử thách của phong trào cách mạng để rồi phai nhạt lý tưởng cao đẹp của người cộng sản, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước, thậm chí vướng vào vòng lao lý.

Những con số về tổ chức Đảng và đảng viên bị xử lý kỷ luật thông qua công tác kiểm tra, giám sát trong 10 năm qua mà hội nghị tổng kết 10 năm về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực vào ngày 30-6-2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực công bố vừa qua đã phản ánh khá đầy đủ về tình hình sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng.

Số đảng viên bị xử lý kỷ luật này là số đã không nghiêm túc thực hiện trọn vẹn lời thề mà họ đã tuyên thệ trước cờ Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Họ đã phản bội Đảng, phản bội chính mình. Đây là lý do làm cho niềm tin của quần chúng đối với Đảng ta đã có lúc, có nơi bị suy giảm.

Lời thề của đảng viên trong lễ kết nạp vào Đảng phải được cụ thể hóa bằng những lời nói và việc làm theo nghị quyết của Đảng các cấp đã ban hành, trực tiếp là chi bộ. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo định kỳ hoặc đột xuất, xét cho cùng là việc rà xét, phân tích ưu khuyết điểm của từng đảng viên về thực hiện lời thề với Đảng.

Nên chăng, bên cạnh sự cố gắng của từng đảng viên thì cấp ủy các cấp cần thường xuyên giám sát kết quả việc thực hiện lời thề của đảng viên trước Đảng kỳ và chân dung Hồ Chủ tịch. 

Bình thường nhưng thật cao quý

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Biết bao đảng viên cộng sản là anh hùng, chiến sĩ trên mặt trận sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và trong các ngành hoạt động khác. Họ không đòi danh, đòi lợi. Họ một lòng một dạ phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Họ là những đảng viên bình thường nhưng phẩm chất cách mạng của họ thật là cao quý. Đảng ta rất tự hào có những người con xứng đáng ấy của giai cấp và của dân tộc".

Mai Lịch (cựu chiến binh TP Đà Nẵng)

Tin liên quan

Viết bình luận

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật xin từ chức
26/9/2022 548 1k
Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ nếu cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút không tự nguyện xin từ chức thì sẽ bị xem xét miễn nhiệm
Trước hết, mình phải làm gương
26/9/2022 548 1k
Câu "đảng viên đi trước, làng nước theo sau" đã xuất hiện khá lâu trong các hoạt động cách mạng ở nước ta.
Nâng cao hiệu quả giám sát quyền lực nhà nước
19/9/2022 548 1k
Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước bền vững đã được Đảng ta đề ra từ Đại hội XI và tiếp tục được xác định tại Đại hội XIII. Đây là khâu đột phá trọng tâm, ưu tiên hàng đầu cho cả giai đoạn 2021-2030.
Nỗ lực học tập để hoàn thiện mình
19/9/2022 548 1k
Là đảng viên có hơn 40 năm tuổi Đảng, ông Trịnh Đức Chinh quan niệm học là để trưởng thành, hòa nhập cuộc sống văn minh và để có khả năng thích ứng với những tiến bộ khoa học
Phòng chống tiêu cực: Lưu ý 3 nhóm hành vi

Phòng chống tiêu cực: Lưu ý 3 nhóm hành vi

Hướng dẫn số 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhấn mạnh trọng tâm chỉ đạo của công tác phòng chống tiêu cực là phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo...