• Tới 'Tây Lương nữ quốc' ngắm Lugu Xanh

    Tới "Tây Lương nữ quốc" ngắm Lugu Xanh

    Mua vé vào “cửa” Lugu xong, ngay lập tức những hình ảnh đầu tiên về hồ nước huyền thoại này đã hiện ra xanh ngăn ngắt dưới ánh nắng vàng rực rỡ... Quả thật tôi chưa từng thấy hồ nước nào xanh huyền ảo đến thế.

    4/16/2019 11:24:15 AM