• Di tích và luật pháp

  Di tích và luật pháp

  Thay vì phải bảo vệ, trong quá trình trùng tu, tại nhiều địa phương, người ta vô tình hoặc cố ý làm hỏng đi những di sản văn hóa, lịch sử, kiến trúc, khảo cổ của ông cha để lại.

  4/20/2022 4:45:00 AM

 • Làm sống dậy di tích

  Làm sống dậy di tích

  Việc quan trọng là phải làm cho các di tích sống lại chứ không hẳn là tìm cách công nhận di tích rồi bỏ đó

  7/24/2018 6:10:00 AM