Nhân sự cao cấp đầu tiên được mời về làm xe Vinfast là ai?

Nhân sự cao cấp đầu tiên được mời về làm xe Vinfast là ai?

Doanh nghiệp 09:19

Ông Guru Mallikarjuna vừa đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty Bosch, thay ông Võ Quang Huệ. Vậy ông Võ Quang Huệ đi đâu? Câu trả lời nằm ở cái tên gây xôn xao dự luận Việt Nam trong vài ngày gần đây: Vinfast.