• Nắng nóng, hoa hồng rẻ như bèo

    Nắng nóng, hoa hồng rẻ như bèo

    Nắng nóng gay gắt khiến hoa hồng nở nhanh, nhiều tới mức thu hái không kịp. 100 bông hoa hồng đỏ, giống Đà Lạt loại đẹp chỉ từ 15.000 - 20.000 đồng.

    5/14/2014 3:53:00 PM