• Xứng tầm kinh tế đêm

    Xứng tầm kinh tế đêm

    Gần đây, Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng bàn nhiều về kinh tế và du lịch đêm. Ðã có không ít hội thảo, hội nghị, chỉ thị, nghị quyết về việc này nhưng kết quả rất khiêm tốn.

    8/8/2022 8:06:00 AM