• Nuôi kiến tạo trầm hương

    Nuôi kiến tạo trầm hương

    Từ việc nuôi kiến xanh để kích thích cây dó bầu tạo ra trầm hương, ông Trương Thanh Khoan (61 tuổi, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) đã thu về hàng tỉ đồng/năm.

    11/23/2014 6:15:08 PM